Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; omzet, 2010=100, 2005-2017


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van omzet en uitzenduren van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. Dit betreffen alle bedrijven met de hoofdactiviteit in de uitzendbranche (SBI 2008 afdeling 78) met als uitzondering banenpools (SBI 2008 afdeling 78203). Banenpools maken geen deel uit van dit onderzoek. Het aandeel van deze bedrijven binnen de totale uitzendbranche (SBI 78) en de uitzend- en uitleenbureaus; pools (SBI afdeling 782) is met 1 procent gering. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Daarnaast zijn ook seizoengecorrigeerde cijfers opgenomen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; omzet, 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Omzet (2010 = 100) Indexcijfers Totaal uitzenduren (2010 = 100) Indexcijfers Uitzenduren fase A (2010 = 100) Indexcijfers Uitzenduren fase B + C (2010 = 100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderOmzet (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderTotaal uitzenduren (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderUitzenduren fase A (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderUitzenduren fase B + C (%) SeizoenscorrectieIndexcijfersOmzet (2010 = 100) SeizoenscorrectieIndexcijfersTotaal uitzenduren (2010 = 100) SeizoenscorrectieIndexcijfersUitzenduren fase A (2010 = 100) SeizoenscorrectieIndexcijfersUitzenduren fase B + C (2010 = 100) SeizoenscorrectieOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderOmzet (%) SeizoenscorrectieOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderTotaal uitzenduren (%) SeizoenscorrectieOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderUitzenduren fase A (%) SeizoenscorrectieOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderUitzenduren fase B + C (%)
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2011 107,1 105,5 108,5 101,6 7,1 5,5 8,5 1,6 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012 2e kwartaal 105,8 105,3 108,6 100,8 -2,9 -1,4 -2,0 -0,5 105,2 104,9 107,5 101,3 -1,1 -0,6 -1,2 0,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012 3e kwartaal 105,6 108,7 111,1 105,4 -3,0 -2,0 -3,4 0,0 103,8 102,9 104,1 101,3 -1,3 -1,9 -3,2 0,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012 4e kwartaal 108,0 105,9 105,8 106,0 -3,4 -1,5 -4,0 2,3 103,3 103,0 102,9 103,1 -0,5 0,1 -1,2 1,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012 104,7 104,0 105,8 101,7 -2,3 -1,4 -2,5 0,1 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 1e kwartaal 95,4 92,8 88,6 98,4 -3,9 -3,7 -9,3 4,2 102,8 101,9 99,5 105,1 -0,5 -1,1 -3,3 1,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 2e kwartaal 104,3 103,5 99,6 108,8 -1,4 -1,7 -8,3 7,9 103,9 102,9 98,6 108,6 1,1 1,0 -0,9 3,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 3e kwartaal 107,7 109,4 105,3 114,9 2,0 0,6 -5,2 9,0 105,9 104,0 98,9 110,9 1,9 1,1 0,3 2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 4e kwartaal 112,5 109,2 103,9 116,4 4,2 3,2 -1,7 9,8 107,4 106,1 100,4 113,9 1,4 2,0 1,5 2,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 105,0 103,7 99,4 109,6 0,3 -0,3 -6,1 7,8 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 1e kwartaal 100,1 98,4 87,7 113,0 4,9 6,1 -1,1 14,8 107,6 107,5 98,4 119,8 0,2 1,3 -2,0 5,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 2e kwartaal 110,0 110,0 97,8 126,6 5,5 6,3 -1,8 16,4 109,6 109,4 97,1 126,3 1,9 1,8 -1,3 5,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 3e kwartaal 113,8 116,4 104,0 133,2 5,6 6,4 -1,2 15,9 111,8 111,3 97,8 129,4 2,0 1,7 0,7 2,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 4e kwartaal 119,0 117,2 103,0 136,5 5,8 7,3 -0,9 17,3 113,9 113,8 99,1 133,7 1,9 2,2 1,3 3,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 110,7 110,5 98,1 127,3 5,5 6,6 -1,2 16,2 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 1e kwartaal 108,1 106,0 88,2 130,2 8,0 7,7 0,5 15,2 116,2 115,6 99,3 137,8 2,0 1,6 0,2 3,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 2e kwartaal 120,2 119,4 102,7 142,1 9,3 8,6 5,1 12,2 120,4 119,1 102,3 142,1 3,6 3,0 3,0 3,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 3e kwartaal 126,1 128,0 110,9 151,2 10,8 10,0 6,6 13,5 123,9 122,8 104,6 147,4 2,9 3,1 2,2 3,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 4e kwartaal 135,9 130,2 111,2 155,9 14,2 11,1 7,9 14,3 129,8 126,1 106,6 152,1 4,8 2,7 1,9 3,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 122,6 120,9 103,2 144,9 10,7 9,4 5,2 13,8 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 1e kwartaal 118,9 115,4 96,0 141,6 10,0 8,8 8,9 8,8 128,2 125,7 107,5 150,4 -1,2 -0,3 0,8 -1,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 2e kwartaal 130,4 128,7 110,3 153,7 8,5 7,8 7,4 8,1 130,3 128,5 110,0 153,5 1,6 2,2 2,3 2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 3e kwartaal 133,6 136,4 118,1 161,2 6,0 6,6 6,6 6,6 131,6 130,8 111,7 156,8 1,0 1,8 1,5 2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 4e kwartaal 142,1 138,4 117,4 166,9 4,6 6,3 5,6 7,0 134,4 133,6 112,6 162,1 2,1 2,1 0,8 3,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 131,3 129,7 110,5 155,8 7,1 7,3 7,0 7,6 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 1e kwartaal* 126,0 124,7 100,2 158,0 6,0 8,1 4,3 11,5 136,0 136,1 112,5 168,0 1,2 1,9 -0,1 3,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 2e kwartaal* 138,7 142,2 118,8 173,9 6,4 10,5 7,7 13,2 138,5 140,9 117,8 172,3 1,9 3,6 4,7 2,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 3e kwartaal* 142,0 147,4 124,9 177,8 6,2 8,0 5,8 10,3 140,2 141,8 118,1 173,9 1,2 0,6 0,2 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens