Economie groeit verder

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2016 verder gegroeid, meldt CBS. Volgens de eerste berekening, gebaseerd op nu beschikbare gegevens, komt de economische groei uit op 0,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan toenemende investeringen en consumptie. Ook het exportsaldo droeg positief bij.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/3d94199fcd824caabd7de16f9173ffea]

De Nederlandse economie groeit gestaag verder. Er zijn nu negen kwartalen achter elkaar met kwartaal-op-kwartaalgroei. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015 is de omvang van de economie 2,3 procent groter.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het tweede kwartaal 2015

Economie groeit met 2,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2015

Volgens de eerste berekening was de omvang van de Nederlandse economie in het tweede kwartaal 2,3 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2015. Deze stijging is te danken aan een hogere uitvoer, meer investeringen en meer consumptie. Het tweede kwartaal had in 2016 twee werkdagen meer dan in 2015. Gecorrigeerd hiervoor was de groei op jaarbasis 1,8 procent.

Meer geïnvesteerd in woningen en vliegtuigen

Ook dit kwartaal zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens en opleggers. De groei van de investeringen is in lijn met het positieve producentenvertrouwen. Dat bereikte aan het eind van het tweede kwartaal het hoogste niveau in ruim vijf jaar.

Opnieuw meer transportmiddelen uitgevoerd

De stijging van de uitvoer van goederen en diensten was in het tweede kwartaal van 2016 wat kleiner dan in het eerste kwartaal. Dat komt doordat de uitvoer van diensten minder sterk groeide dan in de voorgaande kwartalen.

De uitvoer van Nederlands product groeide wel harder dan in het voorgaande kwartaal. Nederlandse bedrijven exporteerden ook dit kwartaal beduidend meer transportmiddelen dan een jaar eerder. Het ging daarbij onder meer om een platform voor de aardoliewinning op de Noordzee. Daarnaast hebben bedrijven ook aanzienlijk meer voedings- en genotmiddelen uitgevoerd. Ook de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide harder dan in het eerste kwartaal.

De invoer van goederen en diensten groeide ook dit kwartaal relatief iets harder dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg echter licht positief bij aan de groei.

Consumenten besteden vooral meer aan diensten

Ook de consumenten hebben in het tweede kwartaal meer besteed dan een jaar eerder. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Daarnaast gaven consumenten meer uit aan kleding en elektrische apparaten. Het consumentenvertrouwen is na februari 2015 bijna onafgebroken positief geweest.

Bestedingen naar categorie, 2016-II
 mutatie
Bbp2,3
Invoer goederen en diensten4,2
Investeringen in vaste activa7,6
Uitvoer goederen en diensten4
Consumptie huishoudens1,2
Consumptie overheid0,9

Bouwnijverheid en zakelijk dienstverlening groeien, delfstoffenwinning krimpt

De productie van de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening groeiden in het tweede kwartaal weer sterk. Binnen de zakelijke dienstverlening is vooral de productie van de uitzendbranche hoger. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal banen voor uitzendkrachten nam met 30 duizend toe. Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van de transportmiddelen- en aardolie-industrie groeide.

De delfstoffenwinning kromp opnieuw. De krimp was echter een stuk minder groot dan in de vier voorgaande kwartalen.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2016-II
 mutatie
Bouwnijverheid6,4
Zakelijke dienstverlening4,6
Energie3,9
Industrie2,8
Handel, vervoer en horeca2,7
Verhuur en handel onroerend goed2,6
Informatie en communicatie2,3
Cultuur, recreatie, overige diensten1,1
Overheid, onderwijs en zorg0,7
Landbouw, bosbouw en visserij0,1
Financiele instellingen-0,3
Water en afval-0,4
Delfstoffenwinning-8,5

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt CBS bekend op vrijdag 23 september. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Hierdoor is onder meer de kwartaal-op-kwartaalgroei van het eerste kwartaal van 2016 bijgesteld van 0,5 naar 0,6 procent.