Producenten industrie houden vertrouwen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het vertrouwen van producenten in de industrie is nauwelijks veranderd, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen kwam in juli uit op 5,1. Dat is iets lager dan de 5,4 van juni, het hoogste niveau van het producentenvertrouwen in ruim 5 jaar. De meting heeft plaatsgevonden na het referendum over de EU in het VK.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/e9519c6b3e314b63bdc687a35ff34506] 

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Iets minder positief over toekomstige productie, orders en voorraden

Producenten in de industrie waren in juli iets minder positief over de productie in de komende drie maanden en hun orderportefeuille. Ook het oordeel over de voorraden gereed product was een fractie minder positief dan in juni.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen blijven ook in juli positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de metaalindustrie. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenbranche zijn vooral positief over hun orderportefeuille. De ondernemers in de transportmiddelenindustrie zijn daarentegen negatief. Dat komt vooral doordat ze negatief zijn over de verwachte productie.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)
 saldo
Hout-, bouwmaterialen12,7
Basismetaal, metaalproducten9,2
Aardolie en chemie7,7
Papier en grafische6,7
Elektrotechnische en machine5,9
Voeding- en genotmiddelen1,4
Textiel, kleding, leer0,9
Transportmiddelen-6,8

Bezettingsgraad industrie neemt iets toe

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het derde kwartaal 2016 uitgekomen op 81,7 procent. Dat is een fractie hoger dan een kwartaal eerder. De bezettingsgraad is sinds het derde kwartaal van 2013 bijna onafgebroken toegenomen.

Productie industrie groeit gestaag

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,1 procent hoger dan in mei 2015, maakte CBS begin van deze maand bekend. De stijging is wat kleiner dan in april. De transportmiddelenindustrie produceerde in mei aanzienlijk meer, de machine-industrie behoorlijk minder.

Ook Duitse producentenvertrouwen iets minder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in juli ook wat minder positief dan in juni. Het niveau van het Duitse vertrouwen is nog wel het op een na hoogste van dit jaar. De productie van de Duitse industrie was in mei 2016 een fractie lager dan in mei 2015.