Jonge gezinnen

Onder jonge gezinnen wordt in dit onderzoek verstaan: gezinnen met één of meer kinderen die allemaal jonger zijn dan vier jaar.