Inkomensgroepen

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens in 2015, verdeeld in tien gelijke groepen (decielen). Hierbij is rekening gehouden met verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
Zie ook Gestandaardiseerd inkomen.