Economisch beeld verbetert iets

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in mei iets beter dan in april. Ook in de Conjunctuurklok van half mei presteren de meeste indicatoren beter dan hun langjarige trend, meldt CBS.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Producenten en consumenten positiever

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in april toegenomen en bereikte het hoogste niveau in vijf jaar. Ondernemers waren positiever over hun orderportefeuille en hun voorraadpositie.

Ook het vertrouwen van consumenten nam in april toe. Daarvoor was het vier maanden op rij afgenomen. Consumenten zijn weer positief. Vooral het oordeel over het economisch klimaat verbeterde sterk. De koopbereid nam ook iets toe. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen boven hun langjarig gemiddelde.

Investeringen, consumptie huishoudens en export goederen groeien

Ook in het eerste kwartaal van 2016 zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben fors meer besteed aan vrachtwagens, opleggers, vliegtuigen en overig wegvervoer. Daarnaast hebben ze ook meer uitgegeven aan personenauto’s. Ten slotte hebben bedrijven ook meer geïnvesteerd in computers en software dan een jaar geleden.

De uitvoer van goederen groeide in het eerste kwartaal van 2016 net zo hard als in het vierde kwartaal van 2015. Wel groeide de uitvoer van Nederlands product het afgelopen kwartaal minder sterk dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Nederlandse bedrijven exporteerden beduidend meer transportmiddelen dan een jaar eerder.

Consumenten ten slotte hebben in het eerste kwartaal ook meer besteed dan een jaar eerder. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals horeca, recreatie en cultuur. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Daarnaast gaven consumenten meer uit aan elektrische apparaten, voedingsmiddelen en aan de inrichting van hun woning.

Productiegroei industrie remt wat af

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 0,3 procent hoger dan in maart 2015. De groei is kleiner dan in de voorgaande maanden. De transportmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie produceerden in maart aanzienlijk meer, de farmaceutische industrie aanzienlijk minder.

Aantal faillissementen daalt

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In april 2016 zijn er 15 faillissementen minder uitgesproken dan in maart. Een maand eerder was de daling 88. De meeste faillissementen zijn opnieuw uitgesproken in de handel.

Lichte daling banen, stijging vacatures

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het eerste kwartaal van 2016 met 12 duizend afgenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Vooral in de zorg daalde het aantal banen. Daarentegen steeg het aantal vacatures in het eerste kwartaal met bijna 8 duizend en daalde het aantal werklozen met 24 duizend.

Voor het eerst in twee jaar tijd nam het aantal banen in Nederland wat af. Daarvoor nam de werkgelegenheid zeven kwartalen op rij toe. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 lag het aantal banen bijna 100 duizend hoger.

In het vierde kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar. Zowel de uren in de langlopende als in de kortlopende contracten stegen sterker dan in het voorgaande kwartaal.

Economie groeit gestaag

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens een eerste berekening komt de economische groei uit op 0,5 procent. Hiermee geeft CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. De groei in het eerste kwartaal wordt breed gedragen; consumptie, investeringen en uitvoer leveren een positieve bijdrage.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 is de omvang van de Nederlandse economie 1,4 procent groter. Dit cijfer wordt negatief beïnvloed door de sterk gedaalde aardgaswinning.
Vrijdag 24 juni 2016 komt CBS met de tweede berekening van de economische groei en het aantal banen in het eerste kwartaal van 2016.