Administratieve leegstand

Administratieve leegstand is gemeten op basis van landelijke registers over de bezetting van een object. Er is niet in de praktijk getoetst of er mensen wonen of dat er een bedrijf of instelling actief is. Van leegstand is sprake als op een adres niemand staat ingeschreven en er geen gebruiker of economische activiteit bekend is.

De methode voor het bepalen van integrale leegstand van vastgoed kent verschillende beperkingen:

  • administratieve leegstand is niet hetzelfde als feitelijke leegstand; het is een benadering van de daadwerkelijke gebruiksstatus van verblijfsobjecten.
  • gedeeltelijke leegstand wordt niet gemeten; een object staat administratief volledig leeg of niet leeg.
  • administratieve koppeling van de vijf registraties is niet perfect. Dat geldt vooral voor het Handelsregister (HR). Vooral de grote diversiteit in schrijfwijze van adresinformatie, überhaupt ontbrekende adresinformatie in het HR of anderszins administratieve ruis in de registraties, maken het onmogelijk om alle bedrijfsvestigingen administratief goed te koppelen aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); 21,5 procent van alle bedrijfsvestigingen in het HR kan uiteindelijk niet worden gekoppeld aan een object in de BAG. Dit wordt echter deels gecompenseerd door beschikbare informatie over gebruik in de WOZ.