Registraties

Uitgangspunt van dit onderzoek is om administratieve leegstand van vastgoed te bepalen op basis van de volgende vijf (basis)registraties:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Deze registratie vormt de basis(populatie) van het onderzoek.
  • Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gegevensverzameling voor deze registratie bestaat naast de "vastgestelde waarde" (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. Uit de WOZ-registratie kan informatie worden afgeleid over de gebruiker van een verblijfsobject.
  • Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland. Deze registratie wordt gebruikt om na te gaan of er personen staan geregistreerd op een adres.
  • Handelsregister (HR). Dit is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. Met behulp van deze registratie wordt bepaald of er een bedrijf op een adres staat geregistreerd.
  • De Basisregistratie Kadaster (BRK). De BRK bestaat uit de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten en de digitale kadastrale kaart. Deze kaart bevat de digitale geometrie van de kadastrale percelen met een aantal attribuutgegevens, waaronder het perceelnummer.