Leegstandsmonitor Overijssel tabellenset 2016

omslag leegstandsmonitor
Deze experimentele monitor is ontwikkeld door de provincie Overijssel en het CBS en beschrijft leegstand van vastgoed in Nederland en in de provincie Overijssel.
Leegstand wordt uitgedrukt in aantal/percentage objecten en aantal/percentage vierkante meters, en is uitgesplitst naar type vastgoed en regio.

Specifiek voor de provincie Overijssel is leegstand verder uitgedrukt naar type gebied en zijn ook bijgebouwen meegenomen in de leegstandsanalyse.