Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder bevolking (%) Meeroken onder niet-rokers Meeroken onder niet-rokers (Bijna) nooit (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Richtlijn alcoholgebruik, 12 jr of ouder (%) Drugsgebruik, 12 jaar of ouder Cannabisgebruik Afgelopen jaar (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) Voeding, 4 jaar of ouder Consumptie van fruit Minimaal 5 dagen p.w. voldoende fruit (%)
Totaal personen Waarde 2021 19,4 14,2 82,9 46,2 7,9 44,5 38,8
Geslacht: Mannen Waarde 2021 23,1 16,9 81,0 37,7 10,4 46,4 34,4
Geslacht: Vrouwen Waarde 2021 15,8 11,5 84,7 54,5 5,5 42,7 43,2
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2021 . . 96,1 . . . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2021 . . 93,4 . . 15,5 50,9
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2021 2,3 2,0 80,4 88,5 1,3 15,9 26,4
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2021 19,0 8,0 60,5 38,6 19,1 18,6 28,7
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2021 27,0 14,7 64,9 30,0 23,5 32,0 33,9
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2021 24,1 16,9 79,3 44,9 11,3 45,9 34,0
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2021 21,1 16,8 82,1 44,6 5,4 51,7 33,7
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2021 22,3 17,4 84,2 43,2 4,9 56,7 34,3
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 20,3 17,1 85,3 45,0 2,4 59,8 41,2
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 14,0 13,1 91,1 46,2 0,9 60,2 45,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 10,4 8,9 91,1 62,6 0,2 53,0 52,8
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2021 . . 94,2 . . . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2021 6,4 2,5 74,4 71,2 6,7 16,3 27,3
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2021 20,6 15,2 81,6 44,0 8,0 50,0 38,5
Laag onderwijsniveau Waarde 2021 23,6 21,4 83,7 57,1 3,6 60,7 41,5
Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2021 22,8 17,7 81,3 43,6 6,7 57,7 35,5
Hoog onderwijsniveau Waarde 2021 14,2 8,6 86,0 38,5 6,7 43,9 41,8
Onderwijsniveau: onbekend Waarde 2021 23,1 20,3 85,1 67,9 5,3 56,4 39,5
Hoogte welvaart: 1e 20%-groep Waarde 2021 28,9 23,4 78,0 61,1 14,9 47,5 37,2
Hoogte welvaart: 2e 20%-groep Waarde 2021 25,6 19,7 81,7 51,8 9,0 47,8 39,0
Hoogte welvaart: 3e 20%-groep Waarde 2021 18,6 14,1 83,7 46,9 5,9 47,5 37,4
Hoogte welvaart: 4e 20%-groep Waarde 2021 15,5 10,3 83,6 41,6 5,9 43,9 40,1
Hoogte welvaart: 5e 20%-groep Waarde 2021 13,0 7,8 85,2 36,9 5,6 39,0 39,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is de opvolger van Leefstijl, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rookstatus
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. Vanaf 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. In 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret. Vanaf 2020 is deze tekst gewijzigd in: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret of een apparaat waarin tabak wordt verhit (heatstick, heat-not-burn), zoals de IQOS.
Dagelijkse rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Meeroken onder niet-rokers
Meeroken, ook wel passief roken genoemd, is het blootgesteld worden aan tabaksrook uit de omgeving. Bij dit onderwerp gaat het om meeroken in een binnensituatie onder mensen die zelf niet roken.
Vanaf 2019 zijn de antwoordopties bij de vraagstelling gewijzigd. Daarom publiceren we vanaf 2019 andere cijfers dan voor de jaren de jaren 2015 tot en met 2018.
Meeroken onder niet-rokers
In 2019 is de vraagstelling over meeroken, ook wel passief roken genoemd gewijzigd in:
Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen?
1. Nooit of bijna nooit
2. Minder dan één keer per week
3. Minstens één keer per week, maar niet iedere dag
4. Elke dag, minder dan één uur per dag
5. Elke dag, één uur of meer per dag
(Bijna) nooit
Percentage mensen dat nooit of bijna nooit antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.
Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder
De vragen over het gebruik van alcohol worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.

Richtlijn alcoholgebruik, 12 jr of ouder
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik. Voor 12- tot 18-jarigen geldt sinds 2014 de richtlijn: niet drinken tot je 18e. Voor volwassenen geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag. Deze richtlijn is afkomstig uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.
Drugsgebruik, 12 jaar of ouder
De vragen over het gebruik van drugs worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld. Van de volgende drugssoorten wordt gevraagd of ze wel eens gebruikt zijn en zo ja, wanneer voor het laatst:
• Cannabis (hasj, wiet, marihuana)
• Amfetamine (zoals pep en speed)
• XTC (ecstasy, MDMA)
• LSD
• Paddo's (hallucinogene paddenstoeltjes of magic mushrooms)
• Cocaine (ook crack, gekookte coke, freebase)
• Heroine (horse, smack of bruin)
• GHB
• Methadon
• Vanaf 2018: 4-Fluoramfetamine, ook wel 4-FA, 4-FMP of Flux genoemd
• Andere drugs
De antwoordcategorieën zijn telkens:
• Ja, in de afgelopen 30 dagen
• Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
• Ja, langer dan 12 maanden geleden
• Nee, nooit gebruikt
Cannabisgebruik
Op basis van de vraag naar het gebruik van cannabis (hasj, wiet, marihuana)
Afgelopen jaar
Lengte en gewicht
De vragen over lengte en lichaamsgewicht worden aan alle personen gesteld. Er wordt gevraagd naar de lengte in cm zonder schoenen en naar het lichaamsgewicht in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.

Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1. Ondergewicht: BMI < 18,5
2. Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3. Overgewicht: BMI >= 25,0
a. Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b. Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en /of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 of groter dan 50 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 of groter dan 50. Vanaf 2018 wordt er geen bovengrens meer gehanteerd, de ondergrens voor de BMI verandert niet.
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Voeding, 4 jaar of ouder
De vragen over voeding worden gesteld aan alle personen van 4 jaar of ouder en gaan over de consumptie van fruit, groente en vis.
Consumptie van fruit
Personen wordt gevraagd naar de consumptie van fruit in een normale week in de afgelopen maanden.
Minimaal 5 dagen p.w. voldoende fruit
Percentage personen dat minstens 5 dagen per week minimaal 2 stuks fruit per dag eet (vanaf 9 jaar) of anderhalf stuk fruit (kinderen t/m 8 jaar). Eén stuk fruit komt overeen met 100 gram.