Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 23 april 2020
De cijfers over bewegen 2019 werden toegevoegd.

Wijzigingen per 11 maart 2020
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
Vanwege een wijziging in de vraagstelling en de antwoordcategorie├źn over de e-sigaret en over meeroken met ingang van 2019, zijn voor deze onderwerpen enkele nieuwe variabelen opgenomen.
Daarnaast zijn de cijfers over de consumptie van vis (min. 2 dagen p.w., waarvan 1 x vette vis) van 2018 aangepast. De cijfers hadden betrekking op de bevolking van 2 jaar of ouder in plaats van de bevolking van 4 jaar of ouder.

Wijzigingen per 17 oktober 2019
De percentages wekelijkse sporters van 12 jaar of ouder over de verslagjaren 2014-2017 en de percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder over verslagjaar 2017 zijn gecorrigeerd vanwege een fout in het coderen van de missende waarden.
Bij onderwerpen die bij 0,0 procent van de respondenten voorkomen, zijn voor de verslagjaren 2014-2018 de marges vervangen door puntjes, omdat de schatting van de marges in deze gevallen onvoldoende betrouwbaar is.
De percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder over de verslagjaren 2016 en 2018 zijn toegevoegd, evenals cijfers over bewegen van personen van 4 jaar of ouder over verslagjaar 2018.
De tabel is uitgebreid met het percentage personen van 12 jaar of ouder dat een elektronische sigaret gebruikt vanaf verslagjaar 2016, en met het percentage niet-rokers dat wordt blootgesteld aan tabaksrook van anderen (meeroken) vanaf verslagjaar 2015.
Ook is het percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik vanaf verslagjaar 2014 toegevoegd. Voor 12- tot 18-jarigen geldt sinds 2014 de richtlijn: niet drinken tot je 18e. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2020.

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Kenmerken personen Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouderRookstatusRokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouderRokersDagelijkse rokers onder bevolking (%) Meeroken onder niet-rokersMeeroken onder niet-rokers(Bijna) nooit (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouderRichtlijn alcoholgebruik, 12 jr of ouder (%) Drugsgebruik, 12 jaar of ouderCannabisgebruikAfgelopen jaar (%) Lengte en gewichtOnder- en overgewicht, 4 jaar of ouderOvergewicht (%) Bewegen, 4 jaar of ouder BeweegrichtlijnVoldoet aan beweegrichtlijn (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Wekelijkse sporters (%) Voeding, 4 jaar of ouderConsumptie van fruitMinimaal 5 dagen p.w. voldoende fruit (%)
Totaal personen Waarde 2019 20,4 14,8 77,3 43,4 7,1 44,1 49,0 53,8 39,5
Geslacht: Mannen Waarde 2019 23,7 17,0 75,1 33,1 9,3 48,1 51,1 54,6 36,8
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 17,1 12,7 79,4 53,6 4,8 40,1 47,0 52,9 42,1
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2019 . . 94,2 . . 12,0 55,9 63,2 46,3
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2019 1,7 0,8 73,5 79,9 2,6 14,7 42,9 73,8 26,5
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2019 15,9 8,2 53,1 35,4 15,8 16,2 47,0 66,6 28,0
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2019 30,6 17,7 54,2 28,6 18,8 31,7 58,2 67,7 32,5
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2019 26,0 18,3 71,3 40,8 9,7 45,2 48,0 56,4 37,9
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2019 23,4 17,8 77,7 41,1 6,3 53,7 51,1 55,8 35,9
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2019 23,9 19,6 75,9 40,0 4,8 58,6 51,0 51,6 38,6
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2019 21,0 17,2 78,0 39,0 3,1 58,1 48,7 45,5 42,2
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2019 14,1 12,2 85,5 47,0 0,6 60,3 49,6 41,6 49,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2019 7,7 6,9 88,7 65,9 0,2 54,3 27,0 26,4 49,4
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2019 5,6 2,8 66,8 65,4 5,8 14,4 40,5 71,3 26,3
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2019 21,7 15,9 75,0 41,5 7,2 50,1 49,1 51,2 39,9
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2019 26,5 25,5 77,3 63,8 4,0 65,1 28,4 20,7 39,9
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Waarde 2019 25,7 22,5 80,6 52,8 4,4 60,3 39,8 33,4 41,6
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2019 24,0 18,8 74,4 39,6 5,8 55,9 47,8 48,4 39,2
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Waarde 2019 15,6 9,2 79,5 35,4 6,0 46,1 53,0 61,6 42,3
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Waarde 2019 10,7 4,2 79,8 34,1 6,0 35,5 62,3 72,2 43,6
Onderwijsniveau: onbekend Waarde 2019 20,4 18,4 74,2 68,4 3,0 70,8 43,6 29,7 43,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens