Overgewicht

Overgewicht is in de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor bepaald door de Body Mass Index (BMI) te berekenen. De BMI geeft de verhouding weer tussen de lengte en het gewicht. In het onderzoek is respondenten gevraagd hun lengte en gewicht op te geven. Voor kinderen jongen dan 12 jaar rapporteert de ouder/verzorger het gewicht en de lengte van het kind. De volgende vraagstelling is daarbij gebruikt:

  • Hoe lang bent u / is uw kind? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.
  • Hoeveel kilo weegt u / uw kind? Het gaat om het gewicht in hele kilo’s, zonder kleren.

De BMI wordt vervolgens berekend door het gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Een BMI van 25 of meer duidt op overgewicht. Bij een BMI van 30 of meer is er sprake van ernstig overgewicht (obesitas). Voor het vaststellen van overgewicht en ernstig overgewicht voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn aparte criteria gebruikt, deze zijn te vinden in het artikel Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. International survey.

Lengte en gewicht zijn in dit onderzoek dus niet gemeten door een arts of onderzoeker, maar gerapporteerd door de respondenten zelf. Dit kan een onderrapportage tot gevolg hebben, zie onder andere het artikel Vertraging in lengtegroei en gewichtstoename.

Respondenten met onbekende lengte en/of gewicht en respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte zijn niet meegenomen. Vanaf 1981 t/m 2013 zijn personen van 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2 buiten beschouwing gelaten. Vanaf 2014 is de bovengrens van de BMI voor personen van alle leeftijden verhoogd naar 50 kg/m2. De ondergrens voor de BMI is gelijk gebleven.
Het aantal personen in de analyse voor 2015 betreft 2253 personen jonger dan 25 jaar en 6543 personen van 25 jaar en ouder. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.
Een andere methode om overgewicht te bepalen is gebaseerd op de middelomtrek. In de praktijk geven BMI en de middelomtrek (mate van lichaamsvet) hetzelfde weer.