Tendens

Tussen 2013 en 2014 hebben er enkele forse veranderingen plaatsgevonden in de Gezondheidsenquête. Zo is de gegevensverzameling vereenvoudigd en de weging verbeterd. Deze veranderingen hebben tot enkele methodebreuken geleid, onder andere bij de cijfers over overgewicht. De toename in het percentage mensen met overgewicht en obesitas in 2014 ten opzichte van 2013 is daarom waarschijnlijk het gevolg van deze breuk en weerspiegelt geen echte toename. Meer informatie over deze analyse en de vastgestelde methodebreuken staan in de nota Methodebreuk Gezondheidsenquête 2014.