Cao-lonen stijgen verder

cao lonen
© ANP
De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8 procent. In 2015 gingen de lonen in Nederland nog gemiddeld met 1,4 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de loonstijging in het eerste kwartaal hoog. Sinds de tweede helft van 2014 is de gemiddelde cao-loonstijging hoger dan de inflatie. Dit meldt CBS.
De contractuele loonkosten (cao-lonen plus werkgeverspremies) stegen met 1,9 procent in het eerste kwartaal van 2016. In 2015 lag de contractuele loonkostenstijging nog onder de stijging van de cao-lonen. Dat deze nu weer iets boven die van de cao-lonen ligt, komt doordat werkgevers meer bijdragen aan WAO- en WW-premies. De stijging van de contractuele loonkosten werd nog enigszins afgeremd door lagere pensioenpremies bij het ABP, de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies bij verschillende sectorfondsen.

Cao-lonen bij de overheid stijgen harder dan bij andere sectoren

De lonen bij de overheid stegen met 3,1 procent sneller dan bij de particuliere (1,6 procent) en de gesubsidieerde sector (1,3 procent). Dit komt voornamelijk door de loonontwikkeling van de cao’s bij Defensie, Politie, Rijk en Rechterlijke macht in de afgelopen twaalf maanden.

De stijging van de contractuele loonkosten bij de overheid valt juist een stuk lager uit dan bij de andere sectoren omdat de werkgeverspremie voor pensioenfonds ABP is verlaagd. Meer dan de helft van de overheidscao’s is overigens buiten beschouwing gebleven, omdat er bij deze cao’s op dit moment nog geen akkoord bereikt is.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten eerste kwartaal 2016
 cao-lonencontractuele loonkosten
totaal1,81,9
overheid3,12,3
particuliere bedrijven1,61,9
gesubsidieerde sector1,31,6

Cao-loonstijging blijft ruim boven inflatie

CBS bericht vandaag tevens over de inflatie in maart. In het eerste kwartaal van 2016 was de cao-loonstijging driemaal zo groot als de inflatie (0,6 procent). Tot halverwege 2014 stegen de cao-lonen minder hard dan de inflatie.