Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Bewerk tabel

De tabel bevat gegevens over indexcijfers van cao-lonen (per maand en per uur; exclusief bijzondere beloningen en inclusief bijzondere beloningen), indexcijfers van de contractuele loonkosten (per maand en per uur) en indexcijfers van de contractuele arbeidsduur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevat de tabel gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. Tot slot vermeldt de tabel het percentage afgesloten cao's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972, voor de jaarcijfers (tot en met 2009 in beperkte mate) en vanaf 2010, voor de maand en kwartaalcijfers.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1972 tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 september 2020:
De cijfers van augustus 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De maandcijfers worden binnen één week na de desbetreffende kalendermaand gepubliceerd. Dit is het zogenoemde eerstgepubliceerde cijfer. Daarna wordt iedere maand het voorlopige indexcijfer herzien aan de hand van nieuw afgesloten cao's totdat in het tweede kwartaal de indexcijfers van het voorgaande kalenderjaar definitief geworden zijn.

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-sectoren Bedrijfstakken/Branches (SBI2008) Versie Perioden IndexcijfersCao-lonen per uur incl. bijz.beloningen (2010=100) IndexcijfersContractuele loonkosten per uur (2010=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderCao-lonen per uur incl. bijz.beloningen (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderContractuele loonkosten per uur (%)
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2017 109,5 111,7 1,4 1,9
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2018 111,7 114,4 2,0 2,4
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 1e kwartaal 113,5 116,9 2,3 2,8
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 2e kwartaal 114,1 117,5 2,6 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 juli 115,0 118,4 2,7 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 augustus 115,1 118,5 2,7 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 september 115,2 118,6 2,7 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 3e kwartaal 115,1 118,5 2,7 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 oktober 115,3 118,8 2,6 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 november 115,4 118,9 2,7 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 december 115,6 119,1 2,8 3,4
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 4e kwartaal 115,5 118,9 2,8 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 114,5 117,9 2,5 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 januari* 116,8 120,3 3,1 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 februari* 116,9 120,4 3,0 3,0
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 maart* 117,0 120,6 3,0 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 1e kwartaal* 116,9 120,4 3,0 3,0
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 april* 117,1 120,8 2,7 2,9
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 mei* 117,2 120,8 2,8 2,9
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 juni* 117,5 121,1 2,8 3,0
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 2e kwartaal* 117,3 120,9 2,8 2,9
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 juli* 118,5 122,2 3,0 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 augustus* 118,7 122,4 3,1 3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens