Overheidscao’s

Buiten beschouwing gebleven zijn:
-De cao Gemeente. Het onlangs afgesloten akkoord is niet omgezet in een definitieve cao.
-Drie onderwijscao’s (Primair onderwijs; Voortgezet onderwijs en MBO). De onderhandelingen zijn nog gaande.