Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de Nederlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, het aantal daarbij gebruikte installaties en het opgestelde vermogen van die installaties. Bij de productie wordt daarbij een onderscheid gemaakt naar genormaliseerd bruto productie en niet genormaliseerde bruto en netto productie.

Elektriciteitsproductie wordt weergegeven in miljoen kilowattuur en in percentage van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. De hernieuwbare elektriciteitsproductie wordt afgezet tegen het totale elektriciteitsverbruik en niet tegen de totale elektriciteitsproductie. Deze keuze vloeit voort uit Europese afspraken.

De gegevens zijn uitgesplitst naar het soort energiebron en de toegepaste techniek om de elektriciteit te verkrijgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar vier hoofdcategorieën: waterkracht, windenergie, zonnestroom en biomassa.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018. De cijfers over 2019 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 29 juni 2020:
Nader voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over de elektriciteitsproductie van het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in februari. Nader voorlopige cijfers over de elektriciteitsproductie van het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Definitieve cijfers over de elektriciteitsproductie van het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Bron/Techniek Perioden ElektriciteitsproductieGenormaliseerde bruto productie (mln kWh) ElektriciteitsproductieNiet-genormaliseerde productieBruto elektriciteitsproductie (mln kWh) ElektriciteitsproductieNiet-genormaliseerde productieNetto elektriciteitsproductie (mln kWh) Elektriciteitsproductie relatiefGenormaliseerde bruto productie (in % van het verbruik) Elektriciteitsproductie relatiefNiet-genormaliseerde productieBruto elektriciteitsproductie (in % van het verbruik) Elektriciteitsproductie relatiefNiet-genormaliseerde productieNetto elektriciteitsproductie (in % van het verbruik) InstallatiesOpgestelde installaties einde van jaar (aantal) InstallatiesOpgesteld elektrisch vermogen einde jaar (MW-elektrisch)
Totaal hernieuwbare energiebronnen 2018 18.511 18.869 18.221 15,12 15,41 15,31 . .
Totaal hernieuwbare energiebronnen 2019 21.860 22.378 21.632 17,89 18,31 18,22 . .
Waterkracht 2018 94 72 72 0,08 0,06 0,06 7 37
Waterkracht 2019 93 74 74 0,08 0,06 0,06 7 37
Totaal windenergie 2018 10.030 10.549 10.548 8,19 8,61 8,86 2.318 4.393
Totaal windenergie 2019 10.774 11.508 11.508 8,81 9,42 9,69 2.320 4.484
Windenergie op land 2018 6.578 6.918 6.918 5,37 5,65 5,81 2.029 3.436
Windenergie op land 2019 7.429 7.935 7.935 6,08 6,49 6,68 2.031 3.527
Windenergie op zee 2018 3.452 3.630 3.630 2,82 2,96 3,05 289 957
Windenergie op zee 2019 3.345 3.573 3.573 2,74 2,92 3,01 289 957
Zonnestroom 2018 3.693 3.693 3.693 3,02 3,02 3,10 . 4.522
Zonnestroom 2019 5.170 5.170 5.170 4,23 4,23 4,36 . 6.874
Totaal biomassa 2018 4.694 4.555 3.907 3,83 3,72 3,28 . .
Totaal biomassa 2019 5.823 5.626 4.880 4,76 4,60 4,11 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens