Genormaliseerde bruto productie elektriciteit

Het gaat hier om de genormaliseerde bruto productie van elektriciteit. De productie is gecorrigeerd voor (1) weersomstandigheden en is inclusief (2) de indirecte productie van elektriciteit uit groen gas.

Extra toelichting bij 1: De genormaliseerde productie in een bepaald jaar wordt daarbij berekend als de capaciteit in het betreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht). De productie van zonnestroom is in principe ook afhankelijk van het weer. In de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie  is echter afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen.

Extra toelichting bij 2: Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het aardgasnet. Een (klein) gedeelte van de elektriciteitsproductie uit aardgas kan dus worden toegerekend aan groen gas. Bij de genormaliseerde cijfers is deze toerekening meegenomen, bij niet genormaliseerde cijfers is deze toerekening niet meegenomen.