Inkomen Caribisch Nederland hoogst op Sint-Eustatius

© ANP

Het hoogste besteedbaar inkomen in Caribisch Nederland werd in 2013 gemeten op Sint-Eustatius, namelijk 26,3 duizend dollar per huishouden. Vergeleken met 2012 is het doorsnee besteedbaar inkomen in 2013 op Bonaire licht gestegen en op Sint-Eustatius en Saba gedaald. Op Sint-Eustatius is de terugval verreweg het grootst. Op Bonaire had een huishouden 22,9 duizend dollar te besteden en op Saba was het doorsnee inkomen 23,4 duizend dollar. Dit blijkt uit cijfers van CBS dat het doorsnee besteedbaar inkomen in Caribisch Nederland in kaart heeft gebracht voor 2013.

Grootste inkomensverschillen op Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius zijn de inkomensverschillen het grootst. De 25 procent hoogste huishoudensinkomens zijn bij elkaar opgeteld ruim 11 keer zo hoog als de 25 procent laagste huishoudensinkomens bij elkaar opgeteld. Deze verhouding lag op Bonaire net boven de 9,5. Op Saba waren de  inkomensverschillen kleiner. Hier had het kwart huishoudens met de hoogste inkomens ruim 8 keer meer te besteden dan het laagste kwart.

Doorsnee besteedbaar inkomen naar inkomensgroep, 2013*

Hoogste inkomen bij 40- tot 60-jarigen op Sint-Eustatius

Op elk van de eilanden is het doorsnee inkomen het hoogst bij huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 40 en 60 jaar. In deze leeftijdsgroep hebben de mensen meer werkervaring dan hun jongere collega’s, vaak betere functies en verdienen ze meer. Op Sint-Eustatius is het doorsnee inkomen van deze groep met 32 duizend dollar het hoogst. Op Bonaire had een dergelijk huishouden 26,9 duizend dollar te besteden, op Saba was het inkomen 27 duizend dollar.

Doorsnee besteedbaar inkomen naar leeftijdsklasse, 2013*

Hoogste inkomen 60-plussers op Bonaire en Saba

Bereikt de hoofdkostwinner in een huishouden eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd, dan daalt het inkomen doorgaans. Het inkomen is dan hoofdzakelijk afhankelijk van de AOV-uitkering (wat in Nederland AOW heet) en eventueel aanvullend pensioen. Op Sint-Eustatius is de terugval verreweg het grootst. Met 17,1 duizend dollar komt het doorsnee inkomen hier zelfs flink lager uit dan op Bonaire en Saba waar de 60-plussers respectievelijk 21,7 duizend dollar en 20,9 duizend dollar te besteden hebben.