Cijfers van CBS

De cijfers over 2013 zijn voorlopig want gebaseerd op gedeeltelijk onvolledige brongegevens. Ontbrekende gegevens zijn aangevuld met informatie uit het voorgaande jaar. Volgend jaar worden de voorlopige uitkomsten vervangen door definitieve uitkomsten.