Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Diercategorie Perioden Regio's Mestproductie Totaal mestproductie (mln kg) Stikstofuitscheiding (N) Totaal stikstofuitscheiding (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205) Totaal fosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Totaal veestapel 1990 Nederland 87.445 691.200 229.100
Totaal veestapel 2000 Nederland 75.560 549.100 190.900
Totaal veestapel 2002 Nederland 71.529 504.400 172.900
Totaal veestapel 2014 Nederland 74.089 486.700 171.700
Totaal veestapel 2015 Nederland 76.326 497.500 180.100
Totaal veestapel 2016 Nederland 78.211 504.300 175.200
Totaal veestapel 2017* Nederland 76.198 500.000 167.900
Totaal veestapel 1990 Noord-Nederland (LD) 17.941 138.330 38.200
Totaal veestapel 2000 Noord-Nederland (LD) 16.419 118.090 37.230
Totaal veestapel 2002 Noord-Nederland (LD) 16.502 115.760 36.050
Totaal veestapel 2014 Noord-Nederland (LD) 18.225 111.820 36.620
Totaal veestapel 2015 Noord-Nederland (LD) 19.263 114.570 39.020
Totaal veestapel 2016 Noord-Nederland (LD) 19.981 116.860 37.190
Totaal veestapel 2017* Noord-Nederland (LD) 19.165 115.850 35.380
Totaal veestapel 1990 Oost-Nederland (LD) 30.695 233.040 78.880
Totaal veestapel 2000 Oost-Nederland (LD) 26.398 180.370 63.440
Totaal veestapel 2002 Oost-Nederland (LD) 24.669 163.320 56.970
Totaal veestapel 2014 Oost-Nederland (LD) 25.199 158.640 56.490
Totaal veestapel 2015 Oost-Nederland (LD) 25.839 161.730 58.650
Totaal veestapel 2016 Oost-Nederland (LD) 26.428 164.300 57.580
Totaal veestapel 2017* Oost-Nederland (LD) 25.899 162.380 55.190
Totaal veestapel 1990 West-Nederland (LD) 13.177 101.690 28.760
Totaal veestapel 2000 West-Nederland (LD) 11.580 81.790 25.690
Totaal veestapel 2002 West-Nederland (LD) 11.265 77.210 24.250
Totaal veestapel 2014 West-Nederland (LD) 11.427 69.680 23.060
Totaal veestapel 2015 West-Nederland (LD) 11.936 70.270 24.290
Totaal veestapel 2016 West-Nederland (LD) 12.202 70.940 22.800
Totaal veestapel 2017* West-Nederland (LD) 11.786 71.050 21.890
Totaal veestapel 1990 Zuid-Nederland (LD) 25.632 218.080 83.210
Totaal veestapel 2000 Zuid-Nederland (LD) 21.163 168.830 64.560
Totaal veestapel 2002 Zuid-Nederland (LD) 19.092 148.130 55.640
Totaal veestapel 2014 Zuid-Nederland (LD) 19.239 146.510 55.520
Totaal veestapel 2015 Zuid-Nederland (LD) 19.288 150.890 58.130
Totaal veestapel 2016 Zuid-Nederland (LD) 19.599 152.200 57.660
Totaal veestapel 2017* Zuid-Nederland (LD) 19.348 150.690 55.480
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft informatie over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebied, concentratiegebied en stroomgebied. Voor de meeste onderwerpen kunnen op aanvraag uitkomsten per gemeente worden verstrekt.

Gegevens beschikbaar van 1990 t/m 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; diercategorie, regio, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Mestproductie
De hoeveelheid uitgescheiden mest die na enkele maanden bewaring aanwezig is in stalopslag en in opslag buiten de stal, inclusief voerresten, schoonmaakwater en vermorst drinkwater. Voor rundvee, schapen, paarden en pony's komt daar nog de hoeveelheid mest bij die deze dieren produceren wanneer ze in de wei lopen.
Totaal mestproductie
Stikstofuitscheiding (N)
Totaal stikstofuitscheiding
De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N). Dit betreft zowel de in de geproduceerde mest aanwezige stikstof als de uitgescheiden stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3), lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2). De stikstof die vervluchtigt wordt gasvormig stikstofverlies genoemd.
Fosfaatuitscheiding (P205)
In geproduceerde mest aanwezige hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.
Totaal fosfaatuitscheiding