Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:bestuursrecht
6 resultaten voor keyword:bestuursrecht

Meer wanbetalers zorgpremie sinds 2010

Het aantal personen dat minstens een half jaar achter loopt met het betalen van zijn zorgpremie is sinds 2010 toegenomen van 244 duizend naar 298 duizend in 2014. Het aandeel steeg daarmee van iets...

Artikelen

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2011

De publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van civiel en bestuursrecht. Hij geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen van...

Publicaties

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2009

De publicatie Rechtspleging Civiel en Bestuur 2009 is een statistisch naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers over geschilbeslechting op het gebied van...

Publicaties

Rechtspraak in Nederland 2007

Deze publicatie bevat informatie over het aantal rechtszaken en de afhandeling ervan door diverse rechterlijke colleges.

Publicaties

Rechtspraak in Nederland 2006

Rechtspraak in Nederland 2006 bevat informatie over de organisatie van de rechtspraak en over de afhandeling van rechtzaken door de diverse rechterlijke colleges.

Publicaties

Bestuursrechtspraak; demografie van rechtszaken

In 2003 zijn circa 45.000 procedures ingediend bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. Dit artikel abstraheert begrippen uit de rechtspraak en beziet de bestuursrechtprocedures vanuit een...

Artikelen