Wanbetaler

Iemand die wel verzekerd is volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoet, wordt wanbetaler genoemd. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar (31 december) ingeschreven staan in de GBA, aangemeld zijn bij het Zorginstituut Nederland, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn, worden tot de groep wanbetalers gerekend.

Bij geregistreerde wanbetalers wordt de zorgpremie verhaald via loonbeslag, inhouding op uitkering of via het Centraal Justitieel Incassobureau. De zorgverzekeraar wordt via het Zorgverzekeringsfonds gecompenseerd voor de niet-ontvangen premie.
De in dit artikel genoemde aantallen liggen iets lager dan die worden gepubliceerd op basis van gegevens van het ZorgInstituut Nederland. Dat komt omdat niet alle wanbetalers in de bevolkingsregistratie staan, en omdat personen die in een aflossingsregeling zitten niet meetellen als wanbetaler.