Totaal vermogenssaldo

Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden.

De bezittingen (activa) bestaan uit financiële en niet-financiële activa. De schulden (oftewel financiële passiva) bestaan uit financiële verplichtingen. Bij een positief vermogenssaldo zijn de bezittingen en vorderingen samen groter dan de schulden. Niet alle activa zijn hierin meegenomen. Bossen en kostbaarheden vallen hier bijvoorbeeld buiten.