Exploitatiesaldo

Saldo van inkomsten en uitgaven, gecorrigeerd voor netto-investeringen en het saldo van aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.

Wanneer de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven is sprake van een exploitatieoverschot. Een overschot draagt bij aan een positieve mutatie van het vermogenssaldo. Investeringen en aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa hebben geen effect op het exploitatiesaldo. Deze transacties hebben een direct effect op de niet-financiële activa en beïnvloeden zo wel het vermogenssaldo.