Nederlandse export naar Rusland bijna gehalveerd

© Hollandse Hoogte
In de eerste vier maanden van dit jaar heeft Nederland voor 1,26 miljard euro naar Rusland uitgevoerd tegenover 2,07 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een daling van meer dan 800 miljoen euro. De export van machines en vervoermaterieel laat een forse daling zien. Ook bij de andere goederencategorieën is er sprake van een afname. Dat maakt CBS bekend.

In een jaar tijd is het Russische aandeel in de Nederlandse goederenexport gedaald van 1,43 procent naar 0,89 procent. Daarmee daalt Rusland als exportbestemming van Nederland van de 12e naar de 19e plek.

Aandeel Rusland in totale Nederlandse exportwaarde (januari tot en met april in alle jaren)
 

 
Tractoren en kaas kennen grootste exportdaling

De grootste goederencategorie in de export naar Rusland betreft machines en vervoermaterieel. Hier vond ook de grootste afname plaats. In de eerste vier maanden van 2015 ging er in deze categorie voor 473 miljoen euro aan goederen naar Rusland. In dezelfde periode een jaar daarvoor  was dat nog 890 miljoen euro. De grootste afnames betroffen hier tractoren, computers en computeronderdelen.

Ook in de categorie natuur- en voedingsproducten is een sterke daling te zien. De export daalde van 497 naar 313 miljoen euro in een jaar tijd. Vooral de export van kaas, groenten en bloemen en planten nam af. Voor natuur- en voedingsproducten is Rusland als favoriete exportbestemming licht gedaald van plek 12 in de eerste vier maanden van 2014 naar 16 in 2015.

Grootste afnames bij de export naar Rusland in 2014-15 (januari tot en met april in beide jaren)
 

Export van voeding en natuurproducten kent hoog percentage Nederlandse makelij

Hoewel natuur- en voedingsproducten zoals bloemen, groenten en kaas niet een heel groot aandeel in de Nederlandse export naar Rusland hebben, is er wel een relatief groot economisch belang bij de export van deze producten. Een  aanzienlijk deel van deze producten wordt namelijk  in Nederland geproduceerd, het overige deel betreft wederuitvoer.  De export van eigen makelij levert onze economie veel meer op dan wederuitvoer van elders geproduceerde goederen.

Het aandeel Nederlandse makelij in de uitvoer van natuur- en voedingsproducten liep in een jaar tijd terug van 87 tot 82 procent. Dit zijn fors hogere percentages dan bij de overige goederen met bestemming Rusland (60 procent in 2014, 59 procent in 2015).

Aandeel uitvoer Nederlandse makelij in waarde totale Nederlandse uitvoer naar Rusland (januari tot en met april in beide jaren)
 


Bron:
StatLine, Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling