Bijna de helft langdurige leegstaande woningen toch in gebruik

Nederland telde medio 2013 bijna 189 duizend woningen waar 1,5 jaar of langer geen personen stonden ingeschreven. Ongeveer 88 duizend van deze woningen zijn niet beschikbaar voor de woningmarkt omdat de woning in de praktijk toch gebruikt wordt of omdat de woning een andere bestemming heeft gekregen. Dit maakt CBS vandaag bekend.

Deel langdurige leegstaande woningen toch in gebruik

Langdurig leegstaande woningen zijn lang niet altijd beschikbaar voor de woningmarkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het energieverbruik. Bij ongeveer een kwart van de langdurige leegstand (47 duizend woningen) is sprake van een substantieel energieverbruik (meer dan de energiedrempel). Dit betekent doorgaans dat de woningen in gebruik zijn en dus niet beschikbaar zijn voor derden. De overgebleven leegstaande woningen met een laag energieverbruik (ruim 142 duizend) zijn ook niet altijd beschikbaar voor bewoning door derden. Sommige van deze woningen worden namelijk gebruikt als tweede woning, andere hebben in de praktijk geen woonfunctie (volgens de WOZ registratie). Ook zijn sommige woningen minder geschikt voor bewoning door sloopplannen of door een nevenfunctie (zoals een woning met een winkel- of logiesfunctie). Er resteren ruim 101 duizend langdurige leegstaande woningen die beschikbaar zijn voor de woningmarkt. Dit is 1,4 procent van de totale woningvoorraad.

Langdurige leegstand naar beschikbaarheid, 1 juli 2013

Veel leegstand bij de overige huursector

Van de langdurig leegstaande woningen die beschikbaar zijn voor de woningmarkt (101 duizend) behoort ongeveer 40 procent tot de overige huursector. Het aandeel overige huur in de gehele woningvoorraad ligt veel lager. Daarmee komt de beschikbare leegstand van deze huursector drie keer hoger uit. Een relatief klein deel van de leegstaande en beschikbare woningen zijn corporatiewoningen (12 procent). Bijna een derde van de leegstaande en beschikbare woningen zijn koopwoningen. Minder dan een kwart hiervan staat ook daadwerkelijk te koop.

Woningvoorraad en beschikbare woningen uitgesplitst naar huur en koop, 1 juli 2013

Van bijna 17 procent van de leegstaande beschikbare woningen is de eigendomsvorm onbekend. Dit aandeel ligt veel hoger dan bij de gehele woningvoorraad. Het is voor een onbewoonde woning moeilijker vast te stellen of deze bedoeld is voor de huur- of koopmarkt. Daarnaast kan de eigendomsvorm wijzigen over de tijd.

Leegstand in toeristische gebieden fors lager na correctie voor beschikbaarheid

Landelijk gezien is iets meer dan de helft van de langdurige leegstaande woningen daadwerkelijk beschikbaar voor de woningmarkt. Op regionaal niveau zijn veel grotere effecten zichtbaar als rekening wordt gehouden met zowel energieverbruik als andere redenen waarom woningen feitelijk niet beschikbaar zijn. In veel toeristische gebieden, zoals Noord-Beveland, Borger-Odoorn(Dr), Vlieland, De Marne, Skarsterlân, Aalburg en Noordenveld valt de langdurige leegstand meer dan 80 procent lager uit als men rekening houdt met energieverbruik en andere redenen van het niet-beschikbaar zijn. In Maasdonk, Ede en Utrechtse heuvelrug hebben deze correcties het minste effect (15 tot 21 procent afname) en valt de relatieve beschikbare leegstand medio 2013 hoog uit. In Blaricum en Leidschendam-Voorburg neemt de leegstand meer dan 50 procent af door correctie voor energieverbruik. De correctie voor winkelfunctie heeft in de meeste Nederlandse gemeenten weinig invloed op de afname van de leegstand (minder dan 5 procent).

Langdurige leegstand woningen, voor en na correctie voorbeschikbaarheid, 1 juli 2013

Bronnen: