2,5 procent van alle woningen staat lange tijd leeg

In Nederland staan op 1 juli 2013 ruim 400 duizend woningen leeg, 190 duizend woningen staan langer dan anderhalf jaar leeg. Deze langdurige leegstand betreft 2,5 procent van alle woningen.

Verschillende redenen leegstand

Van leegstand is sprake als op een woonadres niemand staat ingeschreven. Dat kan gebeuren om verschillende redenen: de woning, de regio of de buurt zijn bijvoorbeeld niet zo aantrekkelijk. Maar een leegstaande woning kan ook een tweede woning zijn die door de eigenaar wel degelijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld in vakanties, of voor verhuur aan toeristen. Toch staat deze woning dan administratief leeg.

Leegstand naar duur, 1 juli 2013

Leegstand naar duur, 1 juli 2013

Een derde niet langer dan een half jaar leegstaand

Een op de drie leegstaande woningen is binnen 6 maanden weer bewoond. Deze kortdurende leegstand treedt vaak op bij verhuizingen en verbouwingen. Enige leegstand is nodig voor een goede doorstroming op de woningmarkt. Van langdurige leegstand is sprake als de woning langer dan anderhalf jaar leeg staat. In ons land staan 190 duizend woningen langere tijd leeg, 2,5 procent van alle woningen.

Veel leegstand in toeristische regio’s

Deze leegstand is vooral groot in toeristische gebieden, waar veel tweede woningen staan. Ook in veel krimpregio’s is de leegstand hoger dan het landelijk gemiddelde. In de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde, in de krimpregio Oost-Groningen, staat bijvoorbeeld meer dan 3,5 procent van de woningen langere tijd leeg. In Zuid-Limburg is deze leegstand 3,7 procent, maar in de gemeenten Vaals, Onderbanken en Simpelveld is dit meer dan 6 procent. Zuid-Limburg is naast krimpgebied ook een toeristisch gebied, een deel van de leegstaande woningen kan dus ook verhuurd worden aan vakantiegangers.

Aandeel woningen dat langer dan anderhalf jaar leeg staat, 1 juli 2013

Aandeel woningen dat langer dan anderhalf jaar leeg staat, 1 juli 2013

Van de vier grote steden heeft Utrecht de laagste langdurige leegstand (minder dan 3 procent). In Amsterdam en Rotterdam staat ruim 3 procent van de woningen langere tijd leeg, in Den Haag bijna 5 procent. In Den Haag wordt een deel van de leegstaande woningen bewoond door diplomaten die daar niet staan ingeschreven.

Ellen Groen, Mieke Mateboer en Gelske van Daalen

Bron: Leegstand in Nederland anno 2013. Van krimpgebied tot dichtbevolkte Randstad