Nevenfunctie

Een object kan naast een woonfunctie ook andere functies hebben. In dit onderzoek is gekeken naar logies- en winkelfunctie. Ook wanneer het een woning boven een winkel betreft spreken we van een nevenfunctie.