WOZ-registratie

Als een leegstaande woning volgens de WOZ-bestanden een ander gebruik dan wonen heeft, kan dit betekenen dat het een pand betreft dat niet beschikbaar is voor de reguliere woningmarkt. Als een woning volgens de WOZ-bestanden binnen één van de volgende categorieën valt, bestempelen we die woning als 'niet in gebruik als woning (WOZ)': recreatiewoningen en overige woningen (bijvoorbeeld verpleegtehuis), boerderij, en niet-woning (bijvoorbeeld een kantoor of hotel).