Een derde werkgelegenheid door export

In 2012 bedroeg de werkgelegenheid door de uitvoer van goederen en diensten 2,2 miljoen voltijdbanen. Dat is een derde van de totale werkgelegenheid in Nederland. Ongeveer 62 procent hiervan zit in de exporterende bedrijfstak en 38 procent is werkgelegenheid in de toeleverende sectoren.

Export bezorgt exporteurs en toeleveranciers werk

De werkgelegenheid door export zit vooral bij de exporterende bedrijfstakken. Het gaat hier om ruim 1,3 miljoen arbeidsjaren. Als bijvoorbeeld de helft van de productie in een zuivelfabriek voor de export bestemd is en de helft voor de Nederlandse markt, dan is de helft van de werkgelegenheid toegeschreven aan de export.

Daarnaast is er ook bij de toeleveranciers van de exporteurs werkgelegenheid dankzij deze export. De metaalindustrie levert bijvoorbeeld onderdelen die de auto-industrie verwerkt in exportproducten. Andere bedrijfstakken leveren bijvoorbeeld diensten zoals schoonmaak, beveiliging of boekhouding aan exporterende bedrijven. De toeleverende bedrijfstakken zijn goed voor een werkgelegenheid van ruim 800 duizend arbeidsjaren door export.

Onderverdeling Nederlandse werkgelegenheid, 2012

Onderverdeling Nederlandse werkgelegenheid, 2012

Bedrijfstak handel meeste werkgelegenheid door export

De bedrijfstak handel heeft een half miljoen voltijdbanen dankzij de export. Dat komt deels door de eigen export van bijvoorbeeld de groothandel. Deze exporteert goederen die in andere bedrijfstakken geproduceerd zijn. Ook een groot deel van de wederuitvoer gaat via de groothandel, wat banen creëert. Verder is de handel een belangrijke toeleverancier voor exporteurs in andere bedrijfstakken.

Werkgelegenheid door export in enkele bedrijfstakken, 2012

Werkgelegenheid door export in enkele bedrijfstakken, 2012

Ook veel werkgelegenheid in zakelijke diensten en vervoer

De overige zakelijke dienstverlening telde bijna een half miljoen voltijdbanen door de export. Een groot deel daarvan is werkgelegenheid door diensten geleverd aan andere bedrijfstakken. Uitzendbureaus plaatsen bijvoorbeeld mensen in de landbouw of de industrie, die vervolgens exporteren. De sector vervoer en opslag, informatie en communicatie had bijna 300 duizend arbeidsjaren dankzij export. Een deel van die werkgelegenheid hangt samen met de levering van diensten aan het buitenland. Daarnaast ondersteunt deze sector Nederlandse exporteurs door vervoer en opslag van hun goederen te verzorgen.

Marjolijn Jaarsma en Oscar Lemmers

Bronnen: