Smartphone steeds belangrijker importproduct

In de periode 2007-oktober 2014 is het aandeel ingevoerde mobiele telefoons en smartphones in de totale invoer (Europese definitie) meer dan verdubbeld tot 2 procent. In 2013 bedroeg de invoer van mobiele telefoons en smartphones 8,7 miljard euro. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Aandeel in totale invoer, mobiele telefoons en smartphones, 2007-oktober 2014

Aandeel in totale invoer, mobiele telefoons en smartphones, 2007-oktober 2014

Ruim een vijfde invoerwaarde voor Nederlandse markt

De Nederlandse verkoop van smartphones neemt vanaf 2007 fors toe. Van alle ingevoerde mobieltjes is ruim een vijfde  van de invoerwaarde bestemd voor de Nederlandse markt.  Het resterend deel  gaat, al dan niet na kleine bewerking, het land weer uit en heeft als bestemming het Europese achterland. Het gaat daarbij zowel om goederen in Nederlands als in buitenlands eigendom.

Sterke toename invoer door feestdagen en nieuwe modellen

Ondanks economische tegenwind blijven consumenten veel geld uitgeven aan mobiele telefoons en smartphones. Consumenten blijken gevoelig voor de nieuwe modellen die de belangrijkste fabrikanten introduceren. Vooral in de aanloop naar de feestdagen is er doorgaans meer vraag naar de nieuwste producten.
In oktober 2014 bedroeg de invoer van mobiele telefoons en smartphones bijna 1,2 miljard euro. Dat is 29 procent meer dan in oktober 2013. De invoergroei van oktober is het mede gevolg van de introductie van meer nieuwe modellen.

Invoer mobiele telefoons en smartphones, januari 2007-oktober 2014

Invoer mobiele telefoons en smartphones, januari 2007 - oktober 2014

Steeds meer smartphones uit China

China wordt een steeds belangrijker herkomstland bij de invoer van smartphones. Driekwart van de invoerwaarde van  mobiele telefoons en smartphones is van Chinese herkomst. In 2007 was dat nog maar de helft.

Aandeel in totale invoer naar land, januari 2007-oktober 2014

Aandeel in totale invoer naar land, januari 2007 - oktober 2014
 
Bron: Maatwerktabel