Economie eurozone blijft groeien

De economieën van de eurozone en de Europese Unie als geheel zijn in het vierde kwartaal van 2014 gegroeid met respectievelijk 0,3 en 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt uit  eerste berekeningen die Eurostat vanochtend bekend heeft gemaakt. Eerder vandaag bracht het CBS al naar buiten dat de Nederlandse economie in dezelfde periode met 0,5 procent is gegroeid. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de Nederlandse economie in het vierde kwartaal met 1,0 procent. De economieën van de eurozone en de Europese Unie groeiden in dezelfde periode met respectievelijk 0,9 en 1,3 procent.

 
Groei in Europa breed gedragen

Behalve in Griekenland, Cyprus en Finland zijn alle economieën binnen de eurozone in het vierde kwartaal gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De Griekse economie kromp met 0,2 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, na in de eerste drie kwartalen van 2014 nog te zijn gegroeid. Voor Cyprus sluit de krimp van 0,7 procent daarentegen aan op een negatieve tendens in eerdere kwartalen. In Finland ten slotte was er in 2014 sprake van een wisselend beeld. Na twee kwartalen van herstel kromp de Finse economie in het laatste kwartaal van het jaar met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Groei in Duitsland en Frankrijk

De Duitse economie blijft het beter doen dan gemiddeld in Europa. Vanochtend maakte het Duitse statistiekbureau Destatis bekend dat het Duitse bruto binnenlands product (bbp) in het laatste kwartaal van 2014 met 0,7 procent is toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei kwam voornamelijk voor rekening van de binnenlandse markt: de investeringen (in de bouw) en vooral de consumptie stegen sterk. De uitvoer nam ook toe, maar hier stond een hogere invoer tegenover.
Het Franse statistiekbureau Insee publiceerde vanochtend voor het vierde kwartaal een groei van 0,1 procent. In het vierde kwartaal droegen de consumptie en het handelssaldo positief bij aan de Franse groei. De investeringen bleven hier nog wel bij achter. Ook in het derde kwartaal was er sprake van een groei van de Franse economie.

Spanje zet herstel voort

Eerder dit jaar maakte een aantal Europese landen hun groeicijfers over het laatste kwartaal van 2014 al bekend. In Spanje lijkt het economische herstel aan kracht te winnen met een groei van 0,7 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is de zesde kwartaalgroei op rij. De Britse economie groeit ook al sinds het eerste kwartaal van 2013. In het laatste kwartaal van vorig jaar vlakte de groei iets af naar 0,5 procent vergeleken met een kwartaal eerder. Ook in België blijft de economie groeien, zij het gematigdmet 0,1 procent.

Eurozone en Nederland nog onder niveau van voor de crisis

Zowel de omvang van de Nederlandse economie als die van de eurozone liggen nog bijna 2 procent onder het niveau van begin 2008. De Duitse economie, de grootste economie binnen de eurozone, herstelde zich aanvankelijk zeer snel na de crisis. Sinds begin 2011 is de groei hier echter gematigder. Per saldo was de Duitse economie eind 2014 bijna 4 procent groter dan vóór de crisis begin 2008. De Britse economie is 3,4 procent gegroeid ten opzichte van vóór het uitbreken van de crisis. België en Frankrijk zijn de crisis inmiddels ook helemaal te boven. Naast Nederland hebben onder andere Griekenland, Portugal, Spanje en Italië zich nog niet volledig van de crisis hersteld.

Amerikaanse economie sinds crisis sterk gegroeid

De Verenigde Staten maakten eind januari al bekend dat haar economie in het vierde kwartaal met 0,7 procent was gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Sinds de crisis van 2009 is de Amerikaanse economie sterk gegroeid. Alleen in het eerste kwartaal van 2011 en 2014 was er sprake van een kleine hapering. Het Amerikaanse bbp ligt inmiddels 9 procent boven het niveau van voor de crisis, zeven jaar geleden.

Na een zeer sterk herstel tussen 2009 en 2012 is de groei van de Russische economie de laatste kwartalen afgevlakt. Hoewel de impact van de crisis erg groot was, is de economie daar al enkele jaren groter dan dat zij voor de crisis was. Japan, ten slotte, leek begin 2014 de weg omhoog gevonden te hebben, maar is in het tweede en derde kwartaal van 2014 toch weer onder het niveau van voor de crisis begin 2008 gedoken. Rusland en Japan hebben nog geen groeicijfers over het laatste kwartaal van 2014 bekend gemaakt.


 
Ten behoeve van de internationale vergelijkbaarheid zijn alle cijfers in dit artikel werkdag- en seizoengecorrigeerd.