Eerste berekening CBS: economie groeit in vierde kwartaal

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte

Uit de eerste berekening van de economische groei, gebaseerd op de nu beschikbare gegevens, blijkt dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei wordt breed gedragen. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage. In 2014 zijn er nu drie kwartalen achter elkaar van groei gemeten. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 is de omvang van de economie 1,0 procent groter.

Eerste berekening

De eerste berekening wordt, 45 dagen na afloop van een kwartaal, gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op donderdag 26 maart. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Door deze herberekening is onder andere de groei van het derde kwartaal van 2014 bijgesteld van 0,1 naar 0,2 procent en de groei van het eerste kwartaal van -0,4 naar -0,3.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over jaar-op-jaar vergelijkingen

Economie groeit volgens eerste berekening met 1,0 procent ten opzichte van jaar eerder

Volgens de eerste berekening was de Nederlandse economie in het vierde kwartaal 1,0 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2013. Deze groei is te danken aan meer export, hogere investeringen en meer consumptie door consumenten. De consumptie van de overheid kromp licht.

Fors meer vervoermiddelen, metaal en machines uitgevoerd

In het vierde kwartaal groeide zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Ons land exporteerde beduidend meer vervoermiddelen, metaal(producten) en machines. Ook de grotere export van voeding en chemische producten droeg aanzienlijk bij aan de exportgroei van goederen. Alleen de export van aardolie- en agrarische producten was iets lager dan in het vierde kwartaal van 2013.  Nederland voerde naast goederen ook meer diensten uit, vooral vervoersdiensten.

Consumenten besteden meer

Consumenten hebben in het vierde kwartaal meer besteed dan in het vierde kwartaal van 2013. Dat is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, en het herstel op de woningmarkt. In 2014 wisselde 40 procent meer woningen van eigenaar dan in 2013.

Consumenten gaven vooral meer uit aan meubels en elektrische apparaten (bijvoorbeeld de nieuwste smartphones).  Ook kochten ze meer fietsen dan een jaar geleden. Dat hangt samen met de eindejaarsrun op de voordelige fiets van de zaak. Verder waren  ook de consumentenbestedingen aan diensten zoals horeca, recreatie en cultuur aanzienlijk hoger.

Meer geïnvesteerd in woningen, machines en installaties

In het vierde kwartaal zijn de investeringen in woningen aanzienlijk hoger dan in het vierde kwartaal van 2013. Ook hebben bedrijven meer geïnvesteerd in machines en installaties, telecommunicatie en software. Dit is in lijn met de toegenomen bezettingsgraad en het toegenomen producentenvertrouwen in de industrie. De investeringen in personenauto’s  daarentegen krompen flink.  Dat komt onder meer doordat in het vierde kwartaal van 2013 juist veel auto’s zijn gekocht. Bedrijven anticipeerden toen op fiscale veranderingen waardoor auto’s duurder zouden worden.

ICT, horeca en zakelijke dienstverlening groeien

Vooral de bedrijfstakken informatie en communicatie (ICT), horeca en zakelijke dienstverlening produceerden meer dan in het vierde kwartaal van 2013. Binnen de zakelijke dienstverlening doen vooral reisbureaus en de uitzendbranche het goed. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die het CBS vandaag publiceert. Het aantal uitzendkrachten neemt fors toe, maar ook het aantal banen in de horeca en ICT is gegroeid. Verder groeide  de bouwproductie, onder meer door het aantrekken van de woningmarkt.

Economie in 2014 per saldo 0,8 procent groter dan in 2013

De omvang van de economie in heel 2014 was gemiddeld 0,8 procent groter dan in 2013. Dat is de eerste jaargroei na twee jaar met krimp. De export groeide in 2014 met 3,9 procent, de invoer lag 3,8 procent hoger dan in 2013. De investeringen in vaste activa lagen 2,3 procent hoger. De consumptie van gezinnen en overheid was nagenoeg hetzelfde als in 2013.

Bron: StatLine