Bijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

In 2013 verstrekte de overheid aan bijna 45 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen naast de kinderbijslag een extra bijdrage in de kosten van kinderen. Eenoudergezinnen en uitkeringsontvangers, die beide betrekkelijk veel risico op armoede lopen, ontvingen bovengemiddeld vaak dit kindgebonden budget. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Ruim 35 procent van totale budget naar eenoudergezinnen

In totaal werd in 2013 bijna 970 miljoen euro aan kindgebonden budget verstrekt. De uitgaven aan dit budget liggen al enkele jaren tegen de 1 miljard euro. Met 3,1 miljard euro gaf de overheid in 2013 flink meer uit aan kinderbijslag. Van het totale kindgebonden budget ging ruim 335 miljoen euro (35 procent) naar eenoudergezinnen. Van de totale kinderbijslag was dat 15 procent, terwijl ruim 80 procent ervan bij tweeoudergezinnen terechtkwam. 

Uitgaven aan kindgebonden budget en kinderbijslag naar huishoudenstype, 2013*

Uitgaven aan kindgebonden budget en kinderbijslag naar huishoudenstype, 2013*

Negen van de tien gezinnen met armoederisico ontvangen kindgebonden budget

Van huishoudens met minderjarige kinderen die rond moeten komen van een laag inkomen had 88 procent het kindgebonden budget, tegenover 12 procent van de gezinnen met een hoger inkomen. Onder gezinnen met een laag inkomen zijn bovengemiddeld veel eenoudergezinnen. Zij lopen van alle huishoudens het meeste risico op armoede, zoals blijkt uit het vandaag gepubliceerde Armoedesignalement 2014.

Aandeel huishoudens met minderjarige kinderen en kindgebonden budget naar risico op armoede, 2013*

Aandeel huishoudens met minderjarige kinderen en kindgebonden budget naar risico op armoede, 2013*

Eenouder dubbel zo vaak kindgebonden budget dan ouderpaar

Vier van de vijf eenoudergezinnen met minderjarige kinderen ontvingen kindgebonden budget. Bij tweeoudergezinnen waren dat nog geen twee van de vijf. Dit komt doordat het kindgebonden budget inkomens- en vermogensafhankelijk is en ouderparen doorgaans welvarender zijn dan alleenstaande ouders die betrekkelijk vaak van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Dit blijkt uit de eerder dit jaar verschenen CBS-publicatie Welvaart In Nederland 2014.

Kindgebonden budget in tweeoudergezin veel lager dan kinderbijslag 

Het gemiddelde kindgebonden budget dat een tweeoudergezin (met gemiddeld 2,0 minderjarige kinderen) ontving, bedroeg ruim 1 000 euro over het hele jaar. De gemiddelde kinderbijslag was bijna 1 700 euro. In een eenoudergezin (met gemiddeld 1,5 kind) was het verschil veel kleiner: bijna 1 300 euro tegenover ruim 1 400 euro.
Het kindgebonden budget maakt in eenoudergezinnen een groter deel van het inkomen uit dan bij ouderparen. Zo besloeg het kindgebonden budget ruim 4 procent van het gemiddeld bruto inkomen van een eenouder met dat budget. Bij ouderparen was dat 2  procent.

Aandeel huishoudens met minderjarige kinderen met kindgebonden budget, 2013*

Aandeel huishoudens met minderjarige kinderen met kindgebonden budget, 2013*

Uitkeringsontvanger met kinderen krijgt vrijwel altijd kindgebonden budget

De meeste huishoudens met minderjarige kinderen en inkomen uit voornamelijk een uitkering kregen het kindgebonden budget. In de helft van de gevallen ging het om bijstandsontvangers, een uitkering die veel voorkomt onder alleenstaande moeders zoals blijkt uit de Emancipatiemonitor 2014. De andere helft bestond hoofdzakelijk uit ontvangers van een werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Helft zelfstandigen met kinderen heeft kindgebonden budget

Ondernemersgezinnen ontvingen vaker en meer kindgebonden budget dan werknemershuishoudens met kinderen. Ondernemers kennen minder inkomenszekerheid en kunnen zelfs verlies lijden.

Aandeel huishoudens met minderjarige kinderen met kindgebonden budget naar voornaamste inkomensbron, 2013*

Aandeel huishoudens met minderjarige kinderen met kindgebonden budget naar voornaamste inkomensbron, 2013*

Bronnen: