Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de verzorging en opvoeding van kind(eren) tot 18 jaar. Of een gezin met minderjarige kinderen kinderbijslag krijgt en hoeveel, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind.

In de Inkomensstatistieken over een bepaald jaar wordt steeds uitgegaan van de huishoudenssituatie op 1 januari van het daarop volgende jaar. Het gepresenteerde totaalbedrag in dit artikel is daarom inclusief de in 2013 verstrekte kinderbijslag aan huishoudens zonder (thuiswonende) kinderen op 1 januari 2014. Het ging in 2013 om 53 duizend huishoudens die in totaal 54 miljoen euro ontvingen.