Emancipatiemonitor 2014

2014-emancipatiemonitor-2014

Dit is de achtste editie van de Emancipatiemonitor. De monitor die tweejaarlijks verschijnt, beschrijft de stand van zaken in het emancipatieproces in Nederland. Voor diverse terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen in kaart gebracht. Deze Emancipatiemonitor geeft recente ontwikkelingen op het terrein van onderwijs, arbeid, inkomen, combinatie van arbeid en zorg, topfuncties, veiligheid en gezondheid. Verder wordt de emancipatie in Nederland vergeleken met die in de andere lidstaten van de Europese Unie. De Emancipatiemonitor is een gezamenlijke publicatie van het CBS en het SCP in opdracht van het ministerie van OCW.