Sociale overlast in de buurt

Sociale overlast in de buurt omvat de volgende vier vormen van overlast:

  • Dronken mensen op straat
  • Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops
  • Mensen die op straat worden lastiggevallen
  • Rondhangende jongeren

Respondenten is gevraagd of deze vormen wel eens voorkomen in hun buurt en zo ja, in welke mate zij hier zelf overlast van ervaren  (‘Veel overlast’,  ‘Een beetje overlast’, ‘Geen overlast’).

Voorkomen sociale overlast:
Het aandeel mensen dat aangeeft dat er één of meerdere vormen van sociale overlast wel eens voorkomen in hun buurt.

Veel sociale overlast:
Het aandeel mensen dat zelf veel overlast ervaart van één of meerdere vormen van sociale overlast in hun buurt.