Inkoop eigen aandelen

Bij inkoop van eigen aandelen kopen bedrijven eigen aandelen op de beurs om deze vervolgens in te trekken. Dit doen ze vooral om van overtollig kasgeld af te komen. Bovendien hoeft door de inkoop en intrekking de winst over minder aandelen verdeeld te worden wat gunstig is voor de koers/winstverhouding van het aandeel.