Sterke groei bijstand

  • Stijging van 33 duizend in 2013
  • Eind december 413 duizend personen in de bijstand
  • Relatief grote stijging bij 27- tot 45-jarigen

Eind december 2013 ontvingen 413 duizend personen bijstand. Dit waren er 10 duizend meer dan een kwartaal eerder. Over geheel 2013 is het aantal bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd met 33 duizend toegenomen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De toename in 2013 is de grootste sinds 2009 en aanzienlijk groter dan die in 2011 en 2012. In deze jaren ging het aantal bijstandsgerechtigden met respectievelijk 11 en 13 duizend omhoog. De ontwikkeling van de bijstand loopt in de pas met de verslechterde arbeidsmarkt. Het jaar 2013 kende een groot banenverlies en een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal bijstandsontvangers in 2013 toe. De stijging was naar verhouding het grootst  bij de 27- tot 45-jarigen en bedroeg 11 procent. Bij de jongere bijstandsontvangers tot 27 jaar ging het om 7,5 procent groei, bij de 45-plussers om bijna 7 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads