Nationalisatie SNS REAAL

Op 1 februari 2013 zijn de aandelen en achtergestelde schulden van SNS REAAL en haar dochters onteigend door de overheid. Daardoor verbeterde de financiële positie van SNS REAAL met ruim een miljard euro. Het genationaliseerde bedrijf heeft nu minder schulden waardoor de waarde van SNS REAAL is toegenomen. De Europese boekhoudregels schrijven voor dat steun aan een overheidsbedrijf die groter is dan de waarde van het bedrijf, een negatief effect heeft op het overheidssaldo. Deze steun kan dan niet gezien worden als een investering, maar als een overdracht (een uitgave zonder tegenprestatie). Als de steun lager is dan de waarde van het bedrijf, is er wel sprake van een investering. Hierdoor is er geen effect op het saldo. Dit laatste is het geval voor SNS REAAL.
De overheid heeft op 1 februari nog enkele andere maatregelen aangekondigd zoals het isoleren van de vastgoedtak van SNS REAAL. Deze maatregelen hebben pas een gevolg voor de overheidsfinanciën als ze geëffectueerd worden.