Stabiliteits- en Groeipact

In het Stabiliteits- en Groeipact hebben de landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) met elkaar afgesproken dat het overheidstekort in principe niet hoger mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tevens geldt het criterium dat de overheidsschuld maximaal 60 procent van het bbp mag zijn of in een bevredigend tempo moet dalen. In maart van 2005 werd op de top van de Europese raad besloten dat in tijden van recessie deze 3 procent norm tijdelijk overschreden mag worden.