Jaaroverzicht 'Nederland in 2012'

Vandaag neemt Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), het eerste examplaar van Nederland in 2012 in ontvangst. In deze publicatie wordt aan de hand van vijftien thema’s een actueel en samenhangend beeld gegeven van de Nederlandse maatschappij in het afgelopen jaar.

De Nederlandse economie is in 2012 gekrompen. Hoewel de krimp  bescheidener was dan in 2009, werd het effect van de aanhoudende crisis veel sterker gevoeld. Zo was het consumentenvertrouwen in 2012 uitzonderlijk laag en daalde het reëel beschikbare inkomen voor het vijfde jaar op rij. De consumptie nam dan ook verder af. Ook waren meer mensen werkloos. Het aantal huwelijken en geboorten liep terug.

Goed nieuws is dat onze veiligheid er de laatste jaren niet op achteruit is gegaan. Het aantal slachtoffers van criminaliteit is gedaald en we zijn ons veiliger gaan voelen.

De crisis heeft een merkbare verandering teweeggebracht in onze politieke opvattingen. De steun voor beperking van de hypotheekrenteaftrek is toegenomen. Daarnaast pleiten meer mensen voor het verlagen van de belastingen, desnoods ten koste van een aantal voorzieningen.

Met Nederland in 2012 brengt het CBS voor het eerst al in het voorjaar een breed overzicht van de ontwikkelingen in het voorbije jaar.