Nederland in 2012

Nederland in 2012

In Nederland in 2012 wordt een bondig beeld geschetst van de stand van de economie en de samenleving in het afgelopen jaar. Er is aandacht voor hoe de economische crisis heeft doorgewerkt op inkomens en winsten. Ook thema’s als demografie, veiligheid en meningen van kiezers komen aan bod. Rode draad vormen de ontwikkelingen in de periode 2007-2012. De publicatie is de eerste editie in een nieuwe publicatiereeks.