Debiteurenrisico

Dit is het risico dat een debiteur (afnemer) niet aan zijn financiële verplichtingen kan of wil voldoen.