Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:innovatie-uitgaven
13 resultaten voor keyword:innovatie-uitgaven

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

Innovatie en R&D naar regio.

Cijfers

Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Innovatoren, innovatoren met afgeronde innovaties, samenwerkende innovaties

Cijfers

Uitgaven aan R&D 4 procent hoger in 2018

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2018 ongeveer 16,7 miljard euro uit aan Research en Development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Deze uitgaven waren nog niet eerder zo...

Artikelen

Toename aantal innoverende bedrijven

Het aantal bedrijven dat technologisch innoveerde is in de periode 2014-2016 toegenomen naar bijna 20 duizend, bijna duizend meer dan in de periode 2012-2014.

Artikelen

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering; 2011-2017

Werkzame personen, arbeidsjaren, ondernemingen met eigen R&D activiteiten Sectoren, bedrijven, instellingen, hoger onderwijs

Cijfers

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

Cijfers

Innovatie naar gebieden, 2014

Innovatoren met succesvolle innovatieprojecten en innovatoren in partnership naar gebieden, 2014

Cijfers

Omzetaandeel productinnovatie naar gebieden, 2014

Omzetaandeel productinnovatie naar gebieden, 2014

Cijfers

Bedrijven en instellingen geven meer uit aan R&D

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs gaven in 2015 ruim 13,6 miljard euro uit aan R&D.

Artikelen

Topsectoren bieden werk aan ruim 1,6 miljoen personen

Ruim 260 duizend bedrijven behoren tot een zogeheten topsector. Deze bedrijven zorgden in 2010 voor ruim een derde van de productiewaarde. Twee derde van de uitgaven aan innovatie door het...

Artikelen
Artikelen
Artikelen