Innovatie

Innovatie is alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf. Innovaties kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de technologische innovatie. Het gaat dan om het vernieuwen of sterk verbeteren van producten of diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht.
Terug naar artikel