Topsector

Het kabinet heeft negen topsectoren aangewezen.  Topsectoren zijn:

  • kennisintensief,
  • export-georiënteerd,
  • onderworpen aan veelal specifieke wet- en regelgeving, en
  • kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De negen topsectoren:

Agri & food
Hieronder vallen akkerbouw- en veeteeltbedrijven en de voedingsmiddelenindustrie.

Tuinbouw en uitgangsmaterialen
De topsector tuinbouw omvat de gehele tuinbouwketen vanaf het bouwen van de kassen, het telen van de zaden tot aan het veilen van groenten, fruit en bloemen.

High-tech-systemen en -materialen
In de topsector high tech draait het voor een groot deel om metaalindustrie, machinebouw en ontwikkeling van software.

Transport & opslag
Onder deze topsector vallen transport en opslag van goederen en ondersteunende dienstverlening.

Creatieve industrie
Deze topsector omvat sectoren waarin het creëren van vorm, betekenis of symbolische waarde centraal staat. Het gaat om kunst, cultureel erfgoed, media- en entertainmentindustrie en de creatieve zakelijke dienstverlening.

Energie
Tot de topsector energie behoren onder meer de energieproductie en voorziening van onder meer aardgas en elektriciteit.

Chemie
Hiertoe behoren bedrijven uit de aardolieverwerking, chemische industrie en de rubber- en kunststofindustrie.

Life sciences & health
Een innovatieve en technologie-intensieve sector bestaande uit de farmacie, vervaardiging van medische instrumenten en onderzoek op het gebied van gezondheid.

Water
De topsector Water omvat bedrijven uit sterk verschillende deelgebieden waaronder de maritieme maakindustrie, deltatechnologie, drinkwatervoorziening en het onderzoek ten behoeve hiervan.