Minder broeikasgassen door zachte winter en economische crisis

In 2011 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ruim 6,5 procent lager dan in 2010. De daling van het energieverbruik met bijna 7 procent is hiervan de oorzaak. De uitstoot ligt 8 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol.

Aanzienlijke daling uitstoot koolstofdioxide

In 2011 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 196 miljard CO2-equivalenten, 14 miljard CO2-equivalenten (ruim 6,5 procent) minder dan in 2010. De daling is vrijwel geheel toe te schrijven aan de afname van de uitstoot van koolstofdioxide. Door de zachte winter, maar ook door de economische terugval aan het einde van 2011 is veel minder aardgas verbruikt. De uitstoot van de overige broeikasgassen bleef nagenoeg gelijk.

 Uitstoot van broeikasgassen

Uitstoot van broeikasgassen

Zachte winter en lagere industriële productie

Meer dan de helft van de afname van de CO2-uitstoot komt door de zachte wintermaanden in 2011. Vooral in huishoudens en kantoren is daardoor veel minder aardgas gestookt voor ruimteverwarming. De energiesector produceerde aanzienlijk minder elektriciteit. De sector heeft dan ook minder aardgas verbruikt en ruim 8 procent minder CO2 uitgestoten. Het gebruik van elektriciteit bleef overigens op peil door een toename van de import.
Aan het einde van 2011 is de industriële productie teruggevallen. Hierdoor zijn de emissies van de industrie met 4 procent afgenomen. De uitstoot van het wegverkeer nam wel toe, met ruim 1 procent.

Uitstoot van koolstofdioxide per sector

Uitstoot van koolstofdioxide per sector

Maximaal 1 001 miljard CO2-equivalenten volgens Kyotoprotocol

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990. De uitstoot in het basisjaar is vastgesteld op 213 miljard CO2-equivalenten. Nederland mag in de genoemde periode maximaal 1 001 miljard CO2-equivalenten uitstoten. Met inbegrip van de voorlopige cijfers van 2011 staat de emissieteller inmiddels op 810 miljard CO2-equivalenten. In 2012 mogen daar dus nog maximaal 191 miljard CO2-equivalenten bijkomen.

Een deel van de noodzakelijke reductie mag in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan bijvoorbeeld emissierechten opkopen in andere landen of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren.

Kees Olsthoorn (CBS) en Kees Peek (RIVM)

Bron: