Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:wegverkeer
22 resultaten voor keyword:wegverkeer

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Voertuigkilometers Nederlandse en buitenlandse voertuigen, personenauto's bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen

Cijfers

Groei afgelegde kilometers in Nederland vlakt af

In 2019 legden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen, speciale voertuigen en bussen in totaal 137,5 miljard kilometer af op de Nederlandse wegen. Dat is nauwelijks meer dan in 2018. In...

Artikelen

Minder broeikasgassen door zachte winter en economische crisis

In 2011 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ruim 6,5 procent lager dan in 2010. De daling van het energieverbruik met bijna 7 procent is hiervan de oorzaak.

Artikelen

Overlast van wegverkeer blijft hoog, maar neemt niet toe

Hoewel het totale aantal in Nederland geregistreerde voertuigen sinds 2005 met een miljoen is toegenomen, is de overlast van verkeer vrijwel gelijk gebleven.

Artikelen

Verbruik biobrandstoffen in wegverkeer daalt

Het verbruik van biobrandstoffen daalde van 3,5 procent, van alle benzine en diesel voor het wegverkeer in 2009, naar 2 procent in 2010.

Artikelen

Definitieve cijfers duurzame energie 2008, toelichting op bijstellingen

Onlangs zijn de definitieve cijfers duurzame energie 2008 op StatLine verschenen. Ten opzichte van de nader voorlopige cijfers van juni 2008 en de publicatie Duurzame Energie in Nederland 2008 is er...

Artikelen

Verbruik duurzame energie groeit

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2008 gegroeid van 2,9 naar 3,4 procent van het binnenlands energieverbruik.

Artikelen

Bevolking ervaart meer verkeerslawaai en minder stank

In de periode 1997-2008 steeg het aandeel personen dat geluidshinder van het wegverkeer ervaart van 27 naar 31 procent.

Artikelen

Meer diesel verkocht

In het eerste halfjaar van 2008 heeft het wegverkeer 3,5 procent meer diesel gebruikt dan in dezelfde periode van 2007.

Artikelen

Herziene versie: Verbruik duurzame energie blijft gelijk

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2007 niet verder gegroeid. Net als in 2006 was 2,8 procent van de Nederlandse energievoorziening afkomstig van duurzame bronnen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen