Uitstoot van broeikasgassen 2011

De gepresenteerde cijfers over de uitstoot voor 2011 zijn voorlopig. De definitieve cijfers voor 2011 worden in het voorjaar van 2013 gepubliceerd in StatLine, in het Compendium voor de Leefomgeving en op de website van de Emissieregistratie.